Kaunseling

      Sekiranya anda memerlukan khidmat nasehat berhubung dengan masalah peribadi ataw kemusykilan ilmu, Al-Nidaa boleh mengaturkan pertemuan  dipejabat dengan mana-mana dari 3 orang kaunselor iaitu

      Ustaz Shofwan Badrie,

      Ustaz Shafizan Johari

      Ustaz Dr. Fadhlan Mohd Othman.

 

 

      Anda hanya perlu menghubungi Pejabat Al-Nidaa untuk mengaturkan temujanji.