Get Adobe Flash player

Azimah Dan Rukhsah

 
 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخْصَه كَمَا يُكْرِهُ أنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ
(أخرجه أحمد وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان)
 
وَفِى رِوَايَةٍ: "كَمَا يُحِبُّ أَنْ عَزَائِمُهُ" – اخرجها الطبرانى والبزار – ورجال إسناديهما ثقات
 
 
Terjemahan:
 
Dari Abdullah Bin ‘Umar (ra) katanya: Telah bersabda Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam):
 
“Sesungguhnya Allah menyukai rukhsahNya dilaksanakan sebagaimana Dia membenci maksiatNya dilakukan”.
 
[HR Ahmad – sahih menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hizaimah]
 
 
Dan dalam riwayat yang lain: SebagaimanaIa menyukai azimahNya dilaksanakan”.
 
[HR Thabarany dan Al-Bazzar – Rijalnya tsiqat]
 
 
 
Muqaddimah:
 
Syaitan senantiasa menggoda manusia agar jangan mematuhi kehendak agama. Mangsa utama godaan syaitan adalah manusia yang jahil dengan selok belok agama. Sebaliknya syaitan sangat takut kepada orang yang berilmu (agama). Dan inilah sebabnya Nabi (sallallahu alaihi wasalam) bersabda: Seorang Faqih lebih ditakuti syaitan daripada seribu orang ‘Abid [HR Tarmizi dan Ibnu Majah].
 
Faqih – Orang yang beramal dengan ilmu.
 
‘Abid – Orang yang banyak beribadat tetapi jahil.
 
 
Di antara ilmu yang sangat penting kita miliki untuk melawan syaitan ialah ilmu tentang ‘azimah dan rukhsah, karena akibat tidak memahami Konsep Azimah dan Rukhsah inilah akhirnya timbullah beberapa gejala berikut ini:
 
  1. Hidupnya dalam cengkaman waswas syaitan.
  2. Suka meninggalkan perintah Allah jika dalam kesulitan.
  3. Dia beranggapan Islam sebagai agama yang menyusahkan.
  4. Memandang remeh sesetengah amalan orang Islam lain.
  5. Menjadi punca perpecahan masyarakat.
 
 
Sebenarnya dalil-dalil tentang adanya hukum rukhsah ini sangat banyak, samada Al-Quran, Al-Hadis atau Ijmaa’ ‘Ulama. Di antaranya sila rujuk dalam Al-Quran: Al-Baqarah:173, 184, 198. An-Nisaa :101, Al- Maidah :3, Al-Hajj :78, An-Nahl :106 dan lain-lain ayat lagi.
 
 
 
Azimah Dan Rukhsah:
 
Azimah
 
Azimah menurut bahasa maknanya: azam atau tekad atau maksud yang kuat. Seperti Firman Allah: وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (Thaaha :115) Artinya: “Kami tidak dapati padanya (Adam) tekad yang kuat untuk melakukan maksiat”. Dan ada pula yang mengartikannya dengan: Apa yang diwajibkan oleh Allah.
 
Adapun menurut istilah agama: Azimah ialah Hukum asal yang diperintahkan oleh Allah ke atas semua mukallaf yang tidak ada ke’uzuran. Seperti kewajipan melakukan solat fardhu dalam waktunya, berwudhu’ sebelum solat, puasa Ramadhan, atau pengharaman makan daging babi, darah, bangkai dan lain-lain lagi.
 
 
 
Rukhsah:
 
Rukhsah menurut bahasa ialah lawan daripada tasydid (menyusahkan). Dan ada pula yang mengartikan rukhsah dengan suhuulah wa yusr (kemudahan).
 
Adapun menurut istilah agama: Rukhsah ialah hukum yang tsabit (tetap) yang berlawanan dengan dalil yang asal karena adanya ke’uzuran tertentu. Seperti tayammum sebagai pengganti wudhu, solat jama’ dan qashar dalam perjalanan, makan darah dan bangkai jika darurat dan lain-lain lagi.
 
 
 
Hukum Rukhsah:
 
Apakah hukumnya jika seseorang mengambil hukum rukhsah? Apakah rukhsah hanya membawa hukum Mubah (Boleh) atau akan meningkat hukumnya sampai kepada Mandub (Sunat) atau Wajib?
 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum rukhsah. Pendapat yang raajih (lebih kuat) dan Jumhur ‘Ulama: Hukum rukhsah adalah Mubah (Boleh). Oleh itu kita dibolehkan untuk memilih antara mengambil rukhsah atau mengambil ‘azimah jika wujud ke’uzuran. Di antara dalilnya ialah seperti berikut:
 
  1. Dalil-dalil yang membolehkan rukhsah menunjukkan kepada hukum mubah (boleh) seperti:(فَلاَ اِثمَ عَليه)  = tidak berdosa. Dan tidak ada yang mengandungi makna menyuruh mengambil rukhsah. Begitu juga pernah terjadi di zaman Nabi (sallallahu alaihi wasalam):
 
Dalam suatu perjalanan (safar) ada sahabat yang puasa dan ada pula yang berbuka, ada yang solat tamam (sempurna) dan ada pula yang qashar. Dan tidak ada antara mereka yang saling mencaci atau mencela.
 
 
  1. Rukhsah pada asalnya bertujuan untuk memberi keringanan (takhfiif) kepada mukallaf. Mereka disuruh untuk memilih antara mengambil azimah atau rukhsah. Dan ini pula adalah asal makna mubah (boleh).
 
  1. Sekiranya kita disuruh mengambil rukhsah, apakah suruhan wajib atau suruhan sunat, maka ia bukan rukhsah lagi tetapi menjadi ‘azimah. Dan jika berkumpul antara suruhan dengan rukhsah maka itu bermakna berkumpul dua yang bertentangan.
 
 
 
Uraian Al-Hadis:
 
Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah menyukai perkara yang boleh mempermudahkan hambaNya dalam urusan agama dan menggalakkan agar mengambil keringanan (rukhsah) daripadaNya. Dan atas dasar ini, sikap suka mengambil rukhsah karena suatu ke’uzuran adalah sebagai tanda wara’nya seseorang atau salah satu sifat yang terpuji daripada hambaNya. Bukan sebaliknya, sebagaimana dakwaan kebanyakan manusia. Kononnya dengan mengambil hukum rukhsah sebagai tanda kurang mantap atau kurang kuat agamanya.
 
Adapun hikmah (rahasia yang tersirat) menyerupakan kesukaan Allah jika kita mengambil rukhsah Nya dengan kebencian Allah jika kita melakukan maksiat kepadaNya adalah mengandungi isyarat bahwa meninggalkan rukhsah berarti kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan maksiat bukan hanya melakukan larangan tetapi juga meninggalkan ketaatan.
 
Telah datang amaran keras dari Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) terhadap orang yang tidak menerima rukhsah agama. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar (ra) katanya, telah bersabda Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam):
 
 
مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اْلاِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَة
Artinya: Barangsiapa yang tidak menerima rukhsah Allah, maka ditimpakan ke atasnya dosa sebesar Bukit ‘Arafah.
 
[HR Imam Ahmad dan sanadnya Hasan]
 
 
Diriwayatkan dalam At-Taisirir dari Bukhari dan Muslim bahwa baginda Rasul (sallallahu alaihi wasalam) pernah melakukan suatu rukhsah, lalu sebahagian sahabat menjauhkan diri mereka dari perbuatan Nabi itu. Dan begitu mendengar berita tersebut, baginda pun berucap, setelah tahmid dan tsanaa terhadap Allah beliau bersabda:
 
 
 
مَابَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّئِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّى لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً
Artinya: Mengapa ada sesetengah kaum yang menjauhkan diri mereka diri mereka daripada apa yang yang aku lakukan? Demi Allah sesungguhnya akulah orang yang mengetahui tentang Allah daripada mereka, dan akulah orang yang paling takut kepadaNya daripada mereka.
 
 
 
Jadi hadis bab di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan ringan. Dan kedua-duanya adalah lambang atau slogan agama (syare’ah) ini. Oleh karena inilah baginda diutus sebagai “Rahmatan lil ‘Aalamiin” iaitu pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sungguh tepat Islam sebagai agama yang sesuai untuk semua tempat dan zaman.
 
 
 
Kesimpulan:
 
1.      Hukum dalam Islam terbagi dua:
 
i.         ‘Azimah iaitu hukum asal ke atas setiap mukallaf
ii.       Rukhsah iaitu hukum keringanan karena ada keuzuran atau darurat.
 
 
2.      Pada asalnya mengambil hukum rukhsah adalah boleh (mubah) tetapi Islam sangat menggalakkan kita mengambilnya karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan umat.
 
3.      Namun demikian walaupun ada rukhsah, kita dibolehkan mengambil ‘azimah. Para ulama berbeda pendapat tentang mana di antara keduanya yang lebih afdhal.
 
4.      Hadis bab di atas menunjukkan bahwa mengambil rukhsah adalah lebih afdhal. Oleh itu kita jangan memperleceh orang yang mengambil rukhsah, apalagi sampai menuduh kononnya kurang mantap Islamnya ataupun tidak mengikuti sunnah Nabi.